SESI KAUNSELING ONLINE

PERKHIDMATAN KAUNSELING ONLINE PERCUMA

Saya Muhd Muizzuddin Mukhtar adalah seorang kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunseling Malaysia. Saya akan mengendalikan sesi kaunseling secara online sama ada melalui kaedah chat ataupun secara kaedah e-mail. Kelayakan dan kepakaran saya adalah dalam bidang kaunseling pelajar dan remaja, motivasi pelajar, kaunseling keluarga dan perundingan keibubapaan. InsyaAllah, semoga sesi kaunseling secara online ini dapat membantu anda mengenali kesukaran yang dihadapi serta membangkitkan semangat positif di dalam diri. Beberapa siri e-mel atau chat akan di adakan dan ia adalah mengikut etika kerahsiaan.

Berikut merupakan biodata mengenai diri saya;

Nama Kaunselor:
Muhd Muizzuddin Mukhtar (KB04159 - PA03427)

Kelayakan : 
  • Sarjana Muda Kaunseling Universiti Malaysia Terengganu
  • Persijilan Hipnosis dari Malaysian Academy Of Hypnosis (MAH).
  • Persijilan Hipnosis & Hipnoterapi dari The Indonesian Board Of Hypnotherapy (IBH).
  • Persijilan Hipnomagic dari Holistic Training Center Indonesian.
Perkhidmatan Kaunseling Online : 

Boleh emailkan kepada : muizmukhtar85@gmail.com


No comments:

Post a Comment