Monday, January 31, 2011

ITC di SMU Hidayah Islamiah, Bachok, Kelantan

ITC ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak pengurusan SMU Hidayah Islamiah, Bachok Kelantan kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk memberi motivasi kepada para pelajarnya. Semoga ianya dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat untuk kemajuan sekolah.

Semoga bertemu lagi.

ITC memahami anda! :)

No comments:

Post a Comment