Sunday, June 20, 2010

Seminar Bijak Belajar bersama Dr. Syukri

Kota Bharu-Seminar Bijak Belajar sekali lagi telah diadakan di Perdana Resort, PCB bagi melonjakkan prestasi Akademik pelajar-pelajar rendah dan menengah dengan memberi motivasi dan juga teknik belajar yang efektif, matlamat peperiksaan yang khusus dan mencabar, pengurusan masa yang berkesan serta tindakan susulan yang konkrit ,tidak memberi impak dan kesan yang diharapkan. Seminar ini telah dianjurkan oleh Amalan Belajar Sdn. Bhd dengan kerjasama Itqan Event Management, Kota Bharu.

Dalam Seminar Bijak Belajar yang dianjurkan, motivasi yang diterap diperkukuhkan dengan dengan amalan pelajar cemerlang yang konkrit. Ini membolehkan peserta mengaplikasikannya serta merta selepas seminar. Ramai dari kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah yang menyertai seminar ini dengan harapan mereka dapat mengambil input yang berguna apabila pulang nanti.

pengarah Urusan Acara Itqan, Muhd Muizzuddin Mukhtar berkata, kebanyakan pelajar yang cemerlang, pandai mengurus masa, di mana mereka bukan mengfokuskan kepada pembelajaran semata-mata, tetapi turut sama aktif didalam bidang kokurikulum dan sosial. Di sini kebanyakan pelajar yang cemerlang mereka dapat membahagikan masa dengan baik dan efaktif. Namun dalam seminar inilah mereka dapat belajar teknik-teknik pengurusan masa agar mereka berjaya dalam peperiksaan yang dihadapi tidak lama lagi.

Ibubapa juga diharapkan bersama-sama dalam memberi semangat serta mendoakan kejayaan anak mereka dalam peperiksaan dan menjadi muslim yang sejati serta beramal dengan apa yang pelajari supaya menjadi insan yang cemerlang dari sudut penghayatan.

Di sini letaknya kehebatan serta kelainan Seminar Bijak Belajar. Ia bukan sekadar motivasi. Apa yang kami harapkan seminar ini pulang dengan dengan wajah yang ceria dan gembira. Pelajar hendaklah menyedari kepentingan memburu kecemerlangan dengan melangkah ke hadapan dengan penuh yakin dan mempunyai azam yang kuat.


pelajar bersama pakar Motivasi, Dr. Syukri mengendalikan slot
peserta diminta membentangkan tugasan yang diberikanNo comments:

Post a Comment